Planerade valpar

Vi följer Svenska Kennelklubbens regler och eftersträvar att följa Svenska Perro de agua Español-klubbens avelsrekommendationer.

2023/2024:

Hittills i år har vi haft en kull, se HÄR. Kommande valpplaner uppdateras inom kort.